ul. Zgrupowania AK Kampinos 2, 01-943 Warszawa
+22 530 11 75
biuro@narodowybadminton.pl

Programy MEiN

Fundacja Narodowy Badminton w swojej działalności realizuje programy we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W ostatnich kilku lat zorganizowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki kilka projektów upowszechniających i promujących naszą dyscyplinę z elementami edukacyjnymi.

Do najpopularniejszych projektów wspólnych oraz ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki należą:

W roku 2022:

Program „Zajęcia badmintona w województwie Świętokrzyskim i Lubelskim przez sport po kondycję, zdrowie i wiedzę” w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”

Program „Zajęcia badmintona w województwie Podlaskim, Opolskim i Warmińsko-Mazurskim przez sport po kondycję, zdrowie i wiedzę” w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”

W roku 2023:

Program „Badmintonowe pikniki rodzinne na 160-lecie Powstania Styczniowego –  w województwach lubelskie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie”.

Program „Badmintonowe pikniki rodzinne na 160-lecie Powstania Styczniowego –  w województwach dolnośląskie, łódzkie, opolskie”.