ul. Zgrupowania AK Kampinos 2, 01-943 Warszawa
+22 530 11 75
biuro@narodowybadminton.pl

Shuttle Time

„Shuttle Time” start programu 2014 – dotychczasowych uczestników 8950

Głównymi celami programu są:

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

4) Popularyzacja badmintona.

 

„Shuttle Time” to pomoc dla nauczycieli, który wspiera rozwijanie umiejętności, oferuje wiedzę i daje poczucie pewności w planowaniu i wdrażaniu bezpiecznych lekcji badmintona.

„Shuttle Time” ma na celu zrobienia z nauczycieli trenerów badmintona. To Program ukazujący nauczycielom jak uczyć badmintona w szkołach.

Program realizowany jest od 2014 roku na terenie całej Polski a jego efektem jest certyfikowanie ponad 80 tutorów/instruktorów Shuttle Time, 1068 nauczycieli Shuttle Time, a ponad 5000 uczniów brało udział w zajęciach pozalekcyjnych.

2021
Zajęcia organizowano w szkołach podstawowych, łącznie w projekcie wzięło udział 600 dzieci. Wśród beneficjentów większość stanowili chłopcy (ok 55 proc.). dziewczynki ( 45 proc ).
W szkołach, w których realizowano zadanie udostępniono sprzęt sportowy dla prowadzących zajęcia oraz dla odbiorców zadania. W trakcie zadania zorganizowano treningi mające na celu naukę podstawowych zasad gry w badmintona, poruszania się na korcie oraz zagrań.
W ramach treningów rozegrano kilkaset pojedynków w różnych kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i podwójnych.
Program Shuttle Time odbył się w 6 województwach: wielkopolskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, śląskie,

2020
Przeszkolono łącznie 72 nauczycieli pod kątem prowadzenia zajęć badmintona dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele wychowania fizycznego zostali przygotowani do samodzielnego prowadzenia zajęć. Poznali szczegółowo przepisy gry oraz poruszania się po korcie, a także rodzaje uderzeń. Prowadzący szkolenia skupili się na przygotowaniu nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Przedstawione zostały ciekawe przykłady treningów w formie zabawy i rywalizacji w większych grupach.
Nauczyciele mający wcześniejsze doświadczenie z programem Shuttle Time odbyli dodatkowe szkolenie doskonalące oraz poznali bardziej zaawansowane możliwości treningowe, łącznie z oceną potencjału gry zawodnika.
Poszczególne ćwiczenia miały za zadanie zachęcić dzieci i młodzież do aktywniejszego uprawiania sportu.
Dodatkowo nauczyciele dostali niezbędne materiały pomocne w samodzielnym prowadzeniu zajęć badmintona wraz z opisem poszczególnych przykładów zajęć.
Wprowadzone zostały zajęcia badmintona w 40 szkołach w całej Polsce. Łącznie przeprowadzono ponad 3 tysiące godzin zajęć dla 1200 uczestników zadania. Dzięki tym treningom dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach poznała możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu.

2019
W 2019 roku przeprowadziliśmy 5 szkoleń dla 80 nauczycieli z całej Polski. Wybrani nauczyciele prowadzili zajęcia dla 2100 dzieci ze szkół podstawowych. Beneficjenci programu przeszli pełny cykl szkoleniowy polegający na wypracowaniu techniki i taktyki gry, kultury rywalizacji oraz zrozumienia przepisów gry. Następnie rozegranych zostało 20 turniejów międzyszkolnych dla dzieci, które brały udział w projekcie. 240 najlepszych uczniów miało możliwość wzięcia udziału w turnieju głównym, który odbył się podczas Narodowych Dni Badmintona 2019 w Katowicach. Podsumowanie programu Shuttle Time odbyło się w Ludwinie, pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

2018
W 2018 roku w zajęciach programu Shuttle Time wzięło udział 3250 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach realizacji zadania przeszkolono 160 nauczycieli i trenerów z całej Polski, z których następnie 95 wzięło udział w realizacji programu Shuttle Time z zakresu prowadzenia zajęć badmintona. W trakcie zadania zorganizowano kilkadziesiąt turniejów i rozegrano kilkanaście tysięcy pojedynków w różnych kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i podwójnych. W trakcie zadania zorganizowano kilkadziesiąt turniejów i rozegrano kilkanaście tysięcy pojedynków w różnych kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i podwójnych.

2017
Rok 2017 przyniósł nam niespełna trzy tysiące uczestników. W zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział łącznie ok 2160 dzieci. Przeszkolono około 320 nauczycieli w dwudziestu grupach. Uczestnicy, już tradycyjnie, wzięli udział w lokalnych turniejach sportowych, a ponad 400 najlepszych młodych badmintonistów wygrało wyjazdy do Warszawy na Narodowe Dni Badmintona.